www: www.adwokat-tumielewicz.pl

telefon: +48 608 622 488 e-mail: krzysztof-tumielewicz@wp.pl

Adwokat Gorzów Wielkopolski

telefon: (91) 820 51 57, fax: (91) 820 21 88

Adwokat Krzysztof Tumielewicz

Siedziba mojej Kancelarii mieści się w Szczecinie, ale teren moich działań obejmuje całą Polskę. Zapraszam więc mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego do współpracy.

Prawo pracy Gorzów

Prawo pracy

Reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy, pomoc prawna w zakresie mobbingu, ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Prawo cywilne Gorzów

Prawo cywilne

Dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe powstałe w następstwie między innymi wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, wypadków losowych, błędów medycznych.

Prawo karne Gorzów

Prawo karne

Bronimy w procesach karnych, poczynając od oskarżonych o pospolite przestępstwa, jak: kradzież, jazda pod wpływem alkoholu, przez przestępczość zorganizowaną. Reprezentujemy również pokrzywdzonych.

Prawo administracyjne Gorzów

Prawo administracyjne

Spory pomiędzy inwestorami a wykonawcami, błędy w sztuce budowlanej. Dochodzimy odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej. Opracowujemy kontrakty na realizacje inwestycji budowlanych.

Formy pomocy prawnej

Udzielamy porad i konsultacji prawnych oraz sporządzamy pisma procesowe, bierzemy udział w negocjacjach i mediacjach, dochodzimy roszczeń odszkodowawczych, w tym reprezentujemy klientów w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń.

pełen zakres usług →

Stała obsługa prawna Gorzów

Stała obsługa
prawna

Rejestrowanie spółek Gorzów

Rejestrowanie
spółek

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych Gorzów

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Adwokat Krzysztof Tumielewicz

Adwokat Krzysztof Tumielewicz

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa 2000/2005, Staż w Kancelarii Prezydenta RP 2004. Staż w Prokuraturze Rejonowej w Szczecinie / 2006.

Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie - Wydziale Karnym Odwoławczym 2005/2006.

Aplikacja Adwokacka ukończona złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym 2006/2009.

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dokumenty do pobrania

Pełnomocnictwo oraz upoważnienie do obrony przez adwokata Krzysztofa Tumielewicza:

Upoważnienie do obrony Upoważnienie do obrony
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo

Siedziba Kancelarii

Kancelaria Adwokacka, adwokat Krzysztof Tumielewicz

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adwokat Krzysztof Tumielewicz

telefon:+48 91 820 51 57
telefon:+48 608 622 488
fax:+48 91 820 21 88
e-mail:krzysztof-tumielewicz@wp.pl
strona:www.adwokat-tumielewicz.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5
70-343 Szczecin